1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFPrintE-mail

โครงการ

1. โครงการผู้หญิงชนะหนี้

ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนได้รับผลกระทบด้วยการเป็นหนี้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้หญิงได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ ด้วยเหตุที่มีภาระรับผิดชอบ ทั้งเรื่องการหารายได้และการดูแลครอบครัว ส่งผลให้เข้าสู่ภาวะความเป็นหนี้สินเป็นจำนวนมาก หลายกรณีต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลาย หลายกรณีต้องออกจากงานประจำ หลายกรณีถึงกับฆ่าตัวตาย เพื่อหนีปัญหา เพราะดูเสมือนจะไม่มีโอกาสหลุดจากบ่างหนี้ได้เลย 

ในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม พรรคประชาธิปัตย์โดยกลุ่ม ส.ส.หญิง จึงเริ่มให้มีโครงการ “ผู้หญิงชนะหนี้” ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมศักยภาพให้ผู้หญิงมีความสามารถในการจัดการหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลุดจากบ่วงหนี้ได้อย่างถาวร และสามารถเป็นหมอหนี้อาสาต่อไป โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร และครั้งต่อๆไปในทุกภูมิภาค

ส.ส.หญิงพรรคประชาธิปัตย์ 
๔ มีนาคม ๒๕๕๕

 

2. นำลูกหนี้เข้าพบคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
ลูกหนี้ที่ประสบความเดือดร้อนประมาณ 100 คน ทั้งที่เป็นลูกหนี้บัตรเครดิต  สินเชื่อบ้าน และอื่นๆ   มาร้องเรียนที่รัฐสภาและขอเข้าพบคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติเพื่อพิจารณาและรับทราบความเดือดร้อนของลูกหนี้บัตรเครดิตและเสนอต่อ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีในลำดับต่อไป

 

 3. อภิปรายของบประมาณเพื่อปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
ซึ่งในช่วงน้ำหลากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ไม่สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเข้าชมความงดงามได้เนื่องจากน้ำท่วมสูง ทําให้เรือพระราชพิธีที่จอดอยู่กระแทกคานเหล็กจนเกิดรอยร้าวที่ท้องเรือ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบกว่า 10 ล้านในการซ่อมแซมบำรุง ซึ่งในขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานเรียบร้อยแล้ว

 

 

4. ลงพื้นที่น้ำท่วมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย
ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตบางกอกน้อยและบางพลัด

 

 

 

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของการเคหะแห่งชาติ เป็นการที่มุ่งพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพของชุมชน เช่น ถนน ทางเดิน ลานกีฬา เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

- เขตบางพลัด
- เขตบางกอกน้อย
- เขตตลิ่งชั่น
- เขตทวีวัฒนา

 

6.โครงการช่วยกันดูแล ด้วยใจด้วยกัน

 

 

7.โครงการครอบครัวอบอุ่น

 

 

8.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 


9.โครงการสัมมนา เงินในกระเป๋ากับรักของเรา

 

 

10.โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน

 

 

11.โครงการเติมกำลังใจมอบให้ด้วยรัก

 

 

12. โครงการเสวนา เรื่อง “ผู้หญิงชนะหนี้” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดหนี้ และการบริหารจัดการหนี้แก่ประชาชน

 

 

13. โครงการปิดเทอม เติมโลกสร้างสรรค์ ร่วมกันรักษ์ สิ่งแวดล้อม
เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จำนวนทั้งสิ้น  8  รุ่น

 

 

14.โครงการเปลี่ยนขยะเป็นรอยยิ้ม ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยการนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้มาแลกของขวัญ

 

 

 

 

15.โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ “ค้นหาหัวใจแท้จริง” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงตระหนักถึงคุณค่าของตนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม

 

  

16. โครงการถวายความรู้สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2550 – 2554 เป็นโครงการที่ถวายความรู้รอบตัวที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของสามเณร

 

 

 

17.โครงการ Thailand International Dog show  ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, อิมแพค, อาหารสุนัขสมาร์ท ฮาร์ท  ภายใต้หัวข้อ


1.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า “ครบรอบ 10 ปี ฉีดฟรี 2011 เข็ม” ประจำปี 2554
2.โครงการ Dog Mini Marathon ประจำปี 2552-2553
3.โครงการพาน้องหมามาทำบัตรประจำตัว ฝังชิฟ ประจำปี 2551

 

 

รวมภาพกิจกรรมโครงการต่าง ๆ